Historie

josef johann adam v liechtenstein

V době působení jezuitského faráře P. Johanna Benedikta Rustica Schindlera, SI (1664 - 1736) a za patronátu Josefa Johanna Adama z Lichtensteina byl v rámci barokizace a šíření katolické víry v průběhu necelých 30 let vystavěn komplex čtyř zcela nových sakrálních staveb: kaple sv. Isidora (1705), farní kostel sv. Jana Křtitele (1729), budova fary (1732), špitál a chudobinec (1733 - zbourán v 50.letech 20.století).

johanDále je součástí komplexu pranýř (1732), socha P. Marie Immaculaty (1734). Tento barokní komplex zůstává víceméně doposud zachován a je dominantou okolního kraje.